Acasa Trenduri Ce măsuri obligatorii vin în susținerea abordării unui management eficient al deșeurilor?

Ce măsuri obligatorii vin în susținerea abordării unui management eficient al deșeurilor?

de BeCool

Noile direcții europene de acțiune pentru mediu au ca scop stimularea companiilor în ceea ce privește ecologizarea economiei, în vederea protecției mediului, sănătății și bunăstării populației. În acest sens, politica europeană de mediu abordează standarde moderne de protecție a mediului aliniate progresului tehnologic actual.

Protejarea mediului este vitală în contextul menținerii unei calități optime a vieții, indiferent că vorbim de generația actuală sau de cea viitoare. Prioritatea principală constă în asocierea măsurilor pentru protecția mediului cu dezvoltarea economică într-un mod eficient și sustenabil.

Ce obiective își propune politica europeană actuală de mediu?

Politica europeană de mediu se concentrează asupra tranziției către o economie performantă, cu emisii scăzute de carbon și mai eficientă din perspectiva folosirii resurselor disponibile și gestionării deșeurilor. Ca principale obiective menționăm:

  • Protecția sănătății cetățenilor, ca urmare a presiunilor existente asupra mediului;
  • Reducerea semnificativă a volumului efectiv de deșeuri generat și a conținutului de substanțe toxice pe care acestea le conțin;
  • Menținerea proprietăților materialelor reziduale prin furnizarea de materii prime secundare de înaltă calitate necesare în diferite procese operaționale din sectorul industrial;
  • Stimularea inovației în colectarea și reciclarea corectă a deșeurilor;
  • Crearea de stimulente pentru modificarea comportamentului tuturor actorilor implicați în procesul de gestionare a deșeurilor;
  • Dezvoltarea constantă a sistemelor de monitorizare a datelor de mediu în vederea obținerii unor statistici reale ale evoluției înregistrate.

Aceste obiective a fost concepute pentru a asigura un mediu prosper și sustenabil, accentuând necesitatea implicării statelor UE în promovarea unor practici durabile bazate:

  • pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor;
  • abordarea unui management eficient al deșeurilor.

Cum s-a adaptat legislația națională de mediu la acestei noi direcții europene?

Noua Ordonanță de Urgență 92/2021 stabilește noi măsuri obligatorii ce vin în sprijinul noilor obiective de mediu europene. Legislația națională ce privește managementul deșeurilor prevede obligații clare pe care generatorii și deținătorii de deșeuri trebuie să le respecte. 

Noile măsuri urmăresc o mai bună gestionare a deșeurilor, pornind de la procesul de colectare selectivă și evidența explicită a manierei de gestionare a acestora. 

Una dintre aceste obligații constă în raportarea anuală a deșeurilor (până la data de 15 martie a fiecărui an) către autoritățile responsabile cu mediu, în acord cu prevederile cadrului legal. Mai precis, această evidență a deșeurilor va reflecta cantitatea reală a deșeurilor generate, ținând cont de tipul acestora. 

Important de reținut este că activitatea de raportare ANPM are un rol cheie în creșterea angajamentului față de mediu ale companiilor, garantând un control permanent al impactului negativ generat din activitatea lor.

O altă măsură obligatorie cu un rol fundamental în asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului este implementarea și menținerea unui Program de prevenire și reducere a cantității de deșeuri generate de către toți operatorii economici care dețin autorizație/ autorizație integrată de mediu. Acesta trebuie depus la APM-ul local și publicat pe site-ul principal până la data de 31 mai. 

Concluzii

Toate măsurile obligatorii impuse în noua Ordonanță de Urgență au fost concepute pentru a sprijini abordarea unui management eficient al deșeurilor, în concordanță cu direcțiile europene ce promovează dezvoltarea sustenabilă. 

În acest context, este important ca operatorii economici să se asigure de alinierea activității la aceste noi prevederi ale legislației de mediu.

S-ar putea sa va placa si asta

Lasa un comentariu