Home Stiri Care sunt caracteristicile deșeurilor periculoase?

Care sunt caracteristicile deșeurilor periculoase?

by BeCool

Progresul tehnologic și schimbarea continuă a exigențelor populației sunt principalele elemente ale acumulării de deseuri periculoase. Cu toate acestea, oamenii au obligația de a implementa măsuri pentru a gestiona eficient aceste tipuri de deșeuri astfel încât să asigure sustenabilitatea planetei.

Deșeurile sunt periculoase dacă au capacitatea de a prezenta un pericol semnificativ asupra sănătății populației sau mediului înconjurător, pe termen lung. De aceea, managementul deșeurilor periculoase este un domeniu complex din perspectiva naturii acestor deșeuri și a soluțiilor disponibile.

Ce trăsături au deșeurile periculoase?

Cele mai citite articole

Pentru a intra în categoria deșeurilor periculoase, acestea trebuie să prezinte una sau mai multe caracteristici:

 • Au capacitatea de a exploda, dacă sunt expuse la scântei sau prezintă sensibilitate crescută la foc și frecare;
 • Sunt oxidante, adică generează reacții exoterme la contactul cu alte substanțe;
 • Sunt inflamabile (substanțe al căror punct de aprindere este egal sau mai mare de 21 grade Celsius și mai mic sau egal de 55 grade Celsius) sau foarte inflamabile (punctul de aprindere se află sub 21 grade Celsius; substanțele se încălzesc și pot lua foc la temperatura aerului ambiant; substanțe care generează gaze inflamabile la contactul cu apa/ aerul, etc);
 • Sunt iritante, adică la contact imediat sau prelungit, pot provoca inflamații sau iritații la nivelul pielii sau a mucoaselor;
 • Sunt nocive, adică pot genera riscuri pentru sănătate dacă sunt inhalate, consumate sau iau contact cu pielea;
 • Prezintă toxicitate, provocând vătămări serioase, accentuate, cronice sau chiar deces;
 • Sunt cancerigene, adică pot conduce la cancer sau pot crește riscul de cancer;
 • Sunt corozive, având posibilitatea de a deteriora țesuturile vii la contact;
 • Sunt infecțioase, adică sunt caracterizate de un conținut de agenți patogeni sau toxinele provocate de aceștia, generând boli la oameni și alte organisme vii;
 • Sunt teratogene, au capacitatea de a conduce la apariția de malformații congenitale neereditare sau cresc riscul apariției lor;
 • Sunt mutagene, deoarece pot genera schimbări genetice ereditare sau sporesc riscul de incidență;
 • Au capacitatea de a genera gaze toxice și extrem de toxice, la contactul cu apa, aerul sau acizi;
 • Pot genera, în diverse moduri, alte substanțe periculoase;
 • Sunt ecotoxice, mai exact sunt caracterizate de riscuri imediate/ întârziate asupra unuia sau mai multor sectoare ale mediului.

De ce este importantă gestiunea deșeurilor periculoase?

Dacă agenții economici generează deșeuri cu proprietățile menționate anterior, ei au obligația de a implementa managementul deșeurilor periculoase din următoarele motive:

 • Alinierea la legislația de mediu;
 • Protecția mediului și a sănătății populației;
 • Reducerea riscului de dezastre naturale;
 • Crearea imaginii de brand sustenabil;
 • Valorificarea deșeurilor;
 • Scăderea costurilor de producție, etc.

Cele mai citite articole

You may also like