Home Stiri De ce ai nevoie de cabinet notarial Bîrzu?

De ce ai nevoie de cabinet notarial Bîrzu?

by BeCool

De ce ai nevoie de cabinet notarial Bîrzu?

Cabinetul notarial Bîrzu oferă servicii juridice de primă clasă companiilor din sectoarele public și privat. Bîrzu este un cabinet notarial care lucrează în română, precum și în alte limbi de liberă circulație, având o vastă experiență în diverse industrii și sectoare de afaceri, declarații și proceduri, contracte, succesiuni, divorț, convenții matrimoniale, alte proceduri notariale. 

Notarul urmărește ultimele evoluții în domeniul afacerilor și dreptului și informează clienții despre toate aspectele importante. Informațiile actualizate reprezintă un avantaj care permite planificarea strategică și orientarea în domenii și industrii dinamice. Cabinetul notarial Bîrzu oferă soluții și strategii în timp util, în conformitate cu planurile viitoare ale clienților și le protejează proprietatea intelectuală.

Proprietate imobiliară

În orice tranzacție imobiliară, este adesea recomandabil să soliciți asistență juridică de la un bun notar. Cabinetul notarial Bîrzu oferă consultări și tot felul de servicii juridice în domeniul imobiliar, pregătește proiecte de documente în legătură cu studiul statutului juridic al imobilelor și al dreptului de proprietate asupra acestora, achiziționarea și cedarea dreptului de proprietate asupra imobilelor, stabilirea, modificarea și încetarea drepturilor reale limitate asupra imobilelor, precum și în legătură cu orice alte tipuri de tranzacții de natură similară.

Cele mai citite articole

Notarul este un apărător imparțial, neutru și independent al tuturor părților la procedurile notariale. Respectă interesele tuturor participanților, inclusiv statului și municipalității. Nu are dreptul să acționeze în favoarea unei singure persoane și în detrimentul alteia. 

Notarul nu apără un client în instanță, în timp ce rolul avocatului este de a proteja drepturile și interesele unei anumite persoane sau grupuri de persoane, care sunt numite administratori sau clienți. Sarcina notarilor este de a certifica existența anumitor circumstanțe, după caz. Acesta poate fi un transfer de proprietate, identificare și semnătură etc. Notarul monitorizează respectarea ordinii legale la încheierea unor contracte importante, transferul posesiei de bunuri mobile și imobile (bunuri sau autovehicule), certificări de procuri, specimene, recunoașteri și altele.

Divorț de comun acord

Există două motive pentru divorț în actualul Cod al familiei – „destrămarea profundă și ireparabilă a căsătoriei” și „consimțământul reciproc serios și neclintit al soților ”. În această a doua ipoteză, ambii soți au convenit asupra tuturor disputelor și doresc doar să dizolve relația conjugală dintre ei, fără a avea alte pretenții împotriva soțului/soției în afara acordului încheiat. Procesele de divorț trebuie depuse de comun acord.

Procedura

În acest caz, trebuie să fie pregătit un acord care conține o soluționare a tuturor disputelor și a problemelor obligatorii în divorț. Pentru a asigura acest lucru, ambii soți trebuie să semneze un acord. Acordul pregătit în acest mod, cu documente suplimentare solicitate de instanță, va fi introdus în instanță. Ar trebui programată o ședință de judecată deschisă, în care amândoi să se prezinte personal. Această cerință a legii este o condiție obligatorie pentru admiterea divorțului. Cu toate acestea, există excepții de la această regulă.

Cele mai citite articole

You may also like